Kontaktinformation

Besöksadress: Karlsgatan 23
Postadress: Karlsgatan 23, 452 32 STRÖMSTAD
Telefon: 0526 - 109 52
Fax: 0526 - 142 82
Epost: info@stromstadsbegravning.se
 


Det är oss du möter

Från vänster i bilden ser Du

Gunilla Wedberg Karlsson
Allan Karlsson
Kent Karlsson
Magnus Wedberg
Mona Skärström