En hälsning till dig som förlorat en vän

Vi skriver några rader till Dig som förlorat en nära vän. Vi skriver som en vän till en annan vän. Vi har själva gått igenom sorg och vet något om hur det känns. Vi har mött många människor i kris och lyssnat till deras insikter. Vi vill med dessa rader tända en liten låga som lyser och värmer i saknadens mörker.

 

Sorgen är den smärta vi upplever när livs- och vänskapsbanden brister. Sorg är ingen sjukdom, inget underligt. En dator kan inte sörja. Men mysteriet Människan rymmer stora minnesförråd och upplevnadsfält. Därför kan vi sörja.

Sorgen är alltid djupt personlig. Make, maka, barn, syskon och vänner, grannar och medmänniskor kan följa oss ett stycke på vägen, men många etapper går vi i ensamhet. Det hör till sorgen att man kan känna sig missförstådd övergiven, skamsen, konstig och dum. Sorgen blir självupplevd och är därför unik för varje människa. Du uttrycker alltså Din sorg på Ditt sätt.

Sorg är ett tungt arbete. Kropp och själ hör nära samman och symtomen kan särskilt i chock- och reaktionsfasen bli många. De kroppsliga symtomen kan vara hjärtklappning, tårar eller hejdlös gråt, sömnbesvär, nedsatt aptit, illamående och tryck över bröstet . De själsliga symtomen är ofta irritation, olust, bitterhet, skuldkänslor, rastlöshet, aggressivitet , inåtvändhet, depressiva tankar och apati. Ofta kombineras symtomen. Sorgen kräver alltså mycket energi av Dig.

Så småningom återgår vi till vardagens plikter. Hemmets vård, bestämda mattider, gravskötsel, vänner gemenskap och arbetsdagens tider är exempel på sådant som ger oss kontakt med verkligheten och stadga i livet. Små rutiner får stor betydelse.

När en gammal människa, mätt på att leva eller plågad av sjukdom lämnar oss, då kan döden vara lättare att acceptera. Den kan rentav uppfattas som en befrielse. Men när det sker olyckor och andra dramatiska frånfall, då blir döden vår fiende. Döden har alltid uppfattats som ett gåtfullt inslag i tillvaron . Den kapar våra livs- och vänskapsband. Vi frågar varför och vi har inga svar.

Att läsa dödsannonsen eller se på kistan påminner oss inte endast om döden . Våra tankar leds osökt mot evigheten. Är livet bara några levnadsår och sedan ingenting mer?

I SORGENS LANDSKAP

Vi befinner oss på olika platser i sorgens landskap. Ditt liv är kanske dämpat av mörka moln, men du kan orientera dig. Du går kanske genom täta dimbankar och börjar komma bort ifrån Ditt stabila jag. Du känner kanske att solen har gått ner. Framtidstron och livsviljan är borta. Var Du än befinner Dig i sorgens landskap, önskar jag att Du skulle få en stråle av ljus i mörkret. Den ger dig nytt mod och kraft. Så vill jag sända Dig: En varm hälsning!

Gunilla och Kent Wedberg Karlsson, begravningsentreprenörer, Strömstads Begravningsbyrå